body energyTo nowoczesny, bioter­miczny zabieg wyszczu­pla­jący. Pole­cany jest wszys­tkim, którzy pragną pozbyć się cel­lulitu, zre­dukować nad­miar tkanki tłuszc­zowej oraz przy­wró­cić swo­jej skórze jędrność.

Zmi­any tem­per­atury pod­czas zabiegu wzma­gają sty­mu­lację komórek. Powodują usprawnie­nie krąże­nia, elim­i­nację toksyn.

Dzięki bardzo wysok­iej kon­cen­tracji alg, kofeiny i ole­jków eterycznych (ole­jek lawen­dowy, mię­towy, cytrynowy, z zielonej herbaty) zabieg:

  • przyspiesza usuwanie tłuszczy
  • elimin­uje zbędne pro­dukty przemi­any materii
  • zwięk­sza lokalną cyrku­lację krwi
  • prze­ci­wdzi­ała zas­to­jom lim­faty­cznym (obrzękom)
  • przyspiesza przemi­anę materii
  • zwięk­sza elasty­czność i sprężys­tość skóry ciała
  • odży­wia i dotle­nia skórę

Zobacz galerię zdjęć o zabiegu Body Energy:

Zobacz film o zabiegu Body Energy: