bustZabieg Body Energy Bust Treat­ment przez­nac­zony dla wiotczejącej skóry biustu. W szczegól­ności pole­cany jest po karmie­niu pier­sią lub diecie odchudza­jącej. Zabieg poprawia jędrność, wygląd i ksz­tałt piersi. Zwięk­sza cyrku­lację krwi i limfy, sty­mu­luje metab­o­lizm skóry. Wywołuje efekt ter­miczny, dzięki czemu zwięk­sza się wchła­ni­anie sub­stancji akty­wnych: wyciągu z miłorzębu japońskiego, algisum, reffermine.

Dzi­ałanie:

 • lift­ing, uję­drnie­nie skóry biustu
 • wzmoc­nie­nie tkanki łącznej, poprawa napię­cia skóry
 • sty­mu­lacja metab­o­lizmu skóry
 • zwięk­sze­nie cyrku­lacji krwi i limfy (lep­sze odży­wie­nie tkanek)
 • pod­niesie­nie i wypełnie­nie biustu
 • głębokie naw­ilże­nie i wygładze­nie skóry

Wskaza­nia:

 • po ciąży
 • po karmie­niu piersią
 • po kurac­jach odchudzających
 • po zbyt sil­nej ekspozy­cji słonecznej
 • pro­fi­lak­tyka od 25 r życia

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • ciąża
 • karmie­nie piersią
 • nowot­wory