manicureDłonie są bardzo ekspresyjnym ele­mentem naszego ciała. Są wiz­ytówką każdego z nas, dlat­ego bardzo ważne jest utrzymy­wanie ich w czys­tości oraz odpowied­nia pielęgnacja.

Zabieg ten jest przez­nac­zony dla zniszc­zonych dłoni, których skóra wymaga regen­er­acji oraz naw­ilże­nia. Kuracja wzbo­ga­cona jest dodatkowo uży­ciem chemioter­apii, dla osiąg­nię­cia lep­szych rezultatów.