sensesEkskluzy­wna tech­nika masażu oparta na ruchach LOMI-​LOMI (charak­teryzuje się ryt­micznymi ruchami dłoni i prze­dramion), którego głównym zadaniem jest osiąg­nię­cie har­monii między ciałem i duchem, elim­i­nacja toksyn i nagro­mad­zonego stresu. Intryguje, zniewala, rozbudza zmysły niepow­tarzal­nym aro­matem i jed­wabistym dotykiem. Mag­iczny rytuał z wyko­rzys­taniem spec­jal­nie przy­go­towanych świec, których zapale­nie daje przepięknie pach­nący, ciepły środek do masażu. Oprócz walorów relak­sacyjnych i aro­ma­to­trapeu­ty­cznych, masaż ten pozostawia skórę miękką, zad­baną i wyraz­iś­cie jed­wabistą w dotyku.

Wskaza­nia do zabiegu:

  • zmęcze­nie
  • stres
  • napię­cie mięśni

Efekty zabiegu Senses Massage:

  • całkowite rozluźnie­nie mięśni
  • ide­al­nie naw­ilżona skóra
  • nieza­pom­ni­ane odczu­cia chwil relaksu

Zobacz galerię zdjęć masażu Senses:

Zobacz film o masażu Lomi Lomi płoną­cymi świecami