mousseMouse di Mare Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób z cel­lulitem w zaawan­sowanym sta­dium (III, IV stopień). Charak­teryzuje się on widocznymi w każdej pozy­cji mikro i makro­grud­kami. Makro­grudka (tzw. „grudka cel­lulitu”) wyczuwalna pod skórą jest bardzo bolesna, szczegól­nie przy ucisku.

Dzięki zas­tosowa­niu maski Mousse di Mare, która w swoim składzie zaw­iera: polifenole pestek winogron, wodor­osty (w dużej ilości Lis­town­icę pal­cza­stą) oraz ekstrakt ze zbóż bogaty w wit­a­miny i saponiny, zabieg daje wspani­ałe rezul­taty w zmniejsze­niu cel­lulitu (z III, IV stop­nia nawet do I, II stop­nia), odtoksy­cznie­niu skóry, poprawie krąże­nia krwi i limfy i jed­noczes­nym, wygładze­niu, napię­ciu i naw­ilże­niu skóry.

Wskaza­nia:

 • Cel­lulit (szczegól­nie zaawan­sowane sta­dium : III i IV stopień)
 • Nad­miar tkanki tłuszczowej
 • Rozstępy
 • Zwiotczenia skóry

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • Ciąża, okres karmienia piersią
 • Uczu­le­nie na skład­niki zawarte w pro­duk­tach pochodzenia morskiego
 • Prob­lemy zdrowotne: nad­czyn­ność tar­czycy, nowot­wory, choroby nerek
 • Choroby zakaźne: zakaże­nia wiru­sowe, bak­teryjne, grzybicze
 • Uszkodzenia mechan­iczne skóry

Efekty po zabiegu:

 • Redukcja celulitu (z III, IV stop­nia do I, II stopnia)
 • Przyspiesze­nie spala­nia tkanki tłuszczowej
 • Poprawa mikrokrąże­nia
 • Detoksykacja
 • Zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry