neoderma 5ZIOŁOWA KURACJA ZŁUSZCZAJĄCA

Neo­derma zaw­iera spec­jal­nie wybrane, bardzo czyste zioła, algi, miętę pieprzową, nagi­etek, melisę, które popraw­iają krąże­nie krwi, rewital­izują skórę, dzi­ałają przeciwzapalnie.

Dzięki swoim właś­ci­woś­ciom dają wspani­ałe rezul­taty w lecze­niu i redukcji wielu defek­tów kos­me­ty­cznych takich jak :

  • trądzik
  • blizny potrądzikowe
  • trądzik różowaty I i II stopnia
  • nad­mierne przetłuszcze­nie skóry
  • rozsz­er­zone pory
  • nad­mierne rogowacenie
  • prze­bar­wienia
  • piegi
  • drobne bruzdy i zmarszczki
  • matową i szorstką skórę

Zapo­b­ie­gają przed­w­czes­nemu starze­niu się skóry.

Biopeel­ing Neo­derma ma pod­wójne dzi­ałanie: mechan­iczne i bio­log­iczne, którego efekt jest widoczny już po pier­wszym zabiegu. Istota tego zabiegu polega na odśrod­kowej regen­er­acji skóry i jej złuszczaniu.

Zioła w kon­tak­cie ze skórą stają się inten­sy­wnie akty­wne i zaczy­nają pen­e­trację w skórze: przyspieszają krąże­nie krwi w miejscu zabiegu, wnikają głęboko w skórę wzmac­ni­a­jąc jej właś­ci­wości obronne ‚przyspieszają metab­o­lizm i tworze­nie się nowych komórek. Dzięki temu w ciągu kilku dni możemy stworzyć nową warstwę ker­atynową uwol­nioną od plam, blizn, krost, piegów, drob­nych zmarszczek i prze­bar­wień. Reg­u­lują pracę gruc­zołów łojowych, zmniejsza­jąc wydzielanie sebum, co ma ogromne znacze­nie w przy­padku trądzika i skóry tłustej.

Peel­ing cypryjski jest odpowiedni dla każdej skóry, nawet wrażli­wej. Stosowane preparaty nie powodują podrażnień. Neo­derma jako jedna z nielicznych firm wyko­rzys­tuje w swoich zab­ie­gach „blue blood” — „błęk­itną krew”, będącą surow­cem krwioza­stępczym czyli imi­tacją najwyższej jakości krwi. Kos­me­tyki zaw­ier­a­jące „błęk­itną krew” są hipoa­ler­giczne, biosty­mu­lu­jące i regeneru­jące. Dzi­ałają prze­ci­wza­pal­nie, prze­ci­w­po­drażnieniowo i przyspieszają pro­ces leczenia skóry.