uszyW INSTY­TU­CIE IMAGE ZAJ­MU­JEMY SIĘ PRO­FESJON­AL­NYM PRZEKŁUWANIEM USZU.

Zabieg przeprowadzamy w steryl­nych warunk­ach, przy uży­ciu jed­no­ra­zowych środ­ków higieny, wys­teryl­i­zowanych narzędzi­ach, kol­czykach oraz przy odpowied­nim znieczuleniu !!!

Dla dzieci przekłuwa­ją­cych uszy w naszym Insty­tu­cie — miły prezent w postaci dyplomu odwagi – gratis !