medi spa

Kos­me­tyka, kos­me­tolo­gia, medy­cyna este­ty­czna dla ciała !!!

Masaże man­u­alne i aparatur­owe, okłady błotne, pilingi ciała …

Har­mo­nia między ciałem, duchem i umysłem …

Najnowsze rozwiąza­nia technologiczne …


Kri­olipoliza Radio­der­malipoliza Ther­malipoliza
ciała RF
Lipoter­apia
pod­ciśnieniowa
Lipokaw­itacja Lipokaw­itacja
w pod­ciśnie­niu
Mezoter­apia bezigłowa
Meso Body IBCN
Zabiegi SPA
Bruno Vas­sari
Pilingi SPA Zabiegi na biust Masaże ciała Mezoter­apia
mikroigłowa cel­lulitu
Mezoter­apia
igłowa cel­lulitu