pillingi spaPIL­ING TO PIER­WSZY GEST DLA URODY.

Pil­ing oczyści skórę, zlik­widuje nierówności i drobne przebarwienia.

Potrze­bu­jemy tego zabiegu, by skóra ciała, jak najdłużej pozostała gładka i świeża.

Zabieg pilingu jest prawdziwą cer­e­monią i obow­iązkowym wstępem do wszel­kich zabiegów pielęgnu­ją­cych ciało. Aby jak najlepiej spełnił swoje wyma­gania warto go dobrać indy­wid­u­al­nie. Po dokład­nym obe­jrze­niu skóry i roz­mowie kos­me­ty­czka dos­tosowuje metodę złuszcza­nia do rodzaju skóry, pory roku i naszego samopoczu­cia. Pil­ing wykony­wany w Insty­tu­cie Image jest znacznie inten­sy­wniejszy i głęb­szy od tego domowego. Ma sprawić, aby nasza skóra wyglą­dała lep­iej. Pil­ing ściera martwe komórki naskórka. Poprawia i wyrównuje koloryt skóry. Pobudza mikro­cyrku­lację krwi i w efek­cie dotle­nia i odży­wia tkanki oraz „ zmusza” komórki skóry do regeneracji.

Insty­tut Kos­me­tologii „Image” proponuje:

PIL­INGJED­WABIŚ­CIE GŁADKA SKÓRA

To zabieg relak­su­jący ciało, ale jed­nocześnie grun­townie oczyszcza­jący skórę. Usuwa obu­marłe komórki naskórka, wygładza i odświeża skórę całego ciała. Nie powodują podrażnień ‚dzi­ała sil­nie naw­ilża­jąco i regenerująco.