wine-pindaMasaż stem­plami Bruno Vas­sari to winny rytuał holisty­czny. Opiera się na znanej tech­nice masażu indyjskiego Ajur­wedyjskiego. Ajur­weda to najs­tarsza, holisty­czna metoda relak­sacji znana na całym świecie, która wiąże się z utrzy­maniem równowagi między ciałem i duszą. Masaż stem­plami z winogron pozwala zre­lak­sować umysł, wyciszyć duszę, pozbyć się złej energii.

Poza tym pomaga odpocząć zmęc­zonym mięśniom, poprawia cyrku­lację krwi, sil­nie odtoksy­cz­nia. Pole­cany jest dla osób zmęc­zonych, zestre­sowanych, spię­tych, ale jed­nocześnie wskazany jest przy prob­lemach z cel­lulitem oraz suchoś­cią skóry ciała i twarzy.

Udowod­niono, że winna ter­apia ciepłem pobudza sty­mu­lację na określonych płaszczyz­nach ciała i twarzy:

DZI­AŁANIE TER­MICZNE: Poprzez dzi­ałanie nagrzanych stempli.

DZI­AŁANIE MECHAN­ICZNE: Poprzez ener­giczną tech­nikę masażu.

DZI­AŁANIE ENER­GETY­CZNE: Poprzez dzi­ałanie polifenoli ( ekstraktu z winogron)

Wskaza­nia do zabiegu:

  • zmęcze­nie
  • stres
  • skóra ciała: zwiotczała i sucha

Efekty zabiegu Wine Pinda Massage:

  • ulga w prze­ciążonych miejscach
  • odtoksy­cznie­nie organizmu
  • relaks
  • siły witalne zostają całkowicie zregenerowane
  • kom­fort psy­chiczny i fizyczny
  • skóra gładka i miękka

Zobacz galerię zdjęć masażu stem­plami Bruno Vassari:

Zobacz film o masażu stem­plami Bruno Vassari: