biust2

PIĘKNE, ZGRABNE, JĘDRNE PIERSI

Piersi są jed­nym z najważniejszych atry­butów kobiecości, a zarazem jedną z najbardziej delikat­nych części ciała kobi­ety. Dlat­ego odpowied­nio wczesna pro­fesjon­alna pielę­gnacja oraz stosowanie dobrych preparatów kos­me­ty­cznych pozwalają zachować ich jędrność i ładny kształt.

BUST TREAT­MENT BODY ENERGYZABIEG NAP­INA­JĄCY SKÓRĘ PIERSI

biust3

Zabieg Body Energy Bust Treat­ment przez­nac­zony dla wiotczejącej skóry biustu. W szczegól­ności pole­cany jest po karmie­niu pier­sią lub diecie odchudza­jącej. Zabieg poprawia jędrność, wygląd i ksz­tałt piersi. Zwięk­sza cyrku­lację krwi i limfy, sty­mu­luje metab­o­lizm skóry. Wywołuje efekt ter­miczny, dzięki czemu zwięk­sza się wchła­ni­anie sub­stancji akty­wnych: wyciągu z miłorzębu japońskiego, algisum, reffermine.

Dzi­ałanie:

  • lift­ing, uję­drnie­nie skóry biustu
  • wzmoc­nie­nie tkanki łącznej, poprawa napię­cia skóry
  • sty­mu­lacja metab­o­lizmu skóry
  • zwięk­sze­nie cyrku­lacji krwi i limfy ( lep­sze odży­wie­nie tkanek)
  • pod­niesie­nie i wypełnie­nie biustu
  • głębokie naw­ilże­nie i wygładze­nie skóry
ZABIEG HYDROŻELOWY NA BIUST Z KWASEM HIALURONOWYM MEDBEAUTY

biust1

Zabieg regeneru­jący i przy­wraca­jący jędrność biustu. Powoduje efek­ty­wne przenikanie kwasu hialuronowego, kola­genu morskiego i wyciągu z rośliny Kwao Kurn. Piersi stają się bardziej pełne, krągłe, jędrne.

Efekty zabiegu:

  • elim­i­nacja obwisłości
  • pow­ięk­sze­nie biustu
  • zapo­b­ie­ganie pow­stawa­niu rozstępów
  • zapewnie­nie praw­idłowej elasty­czności i jędrności.