shakeroweZABIEGI Z MASKAMI SHAKEROWYMI ® TO NOWA KON­CEPCJA KOSMETOLOGICZNA.

To super kok­tajl o niezwykle przy­jem­nym zapachu. Przy tych zab­ie­gach sto­suje się maski w postaci musu owocowego, bądź roślin­nego. Dają one niespo­tykaną, lekką, świeżą, delikatną struk­turę, która łatwo rozprowadza się na skórze, dając jej uczu­cie miękkości.

Skład­niki masek shakerowych bogate są w sub­stancje pochodzenia nat­u­ral­nego ( wyciągi owocowe i roślinne), a także są pozbaw­ione kon­ser­wan­tów. Pole­cane są dla każdego typu skóry.

Pole­camy zabiegi:

ZABIEG Z MUSEM TRUSKAWKOWYM

Zabieg rewital­izu­jąco – oczyszczający.

Dzi­ałanie antyoksydacyjne:

Truskawki są bogatym źródłem wit. C i A (bata – karotenu), wit. E, B. Dzięki temu rewital­izują skórę , chronią komórki przed oksy­dacją (utle­nie­niem) i jed­nocześnie zapo­b­ie­gają ich zniszcze­niu. Maseczki z truskawkami odmładzają, odży­wiają, roz­jaś­ni­ają, naw­ilżają, nap­inają skórę, wspo­ma­gają regen­er­ację , opóź­ni­ają pro­cesy starzenia.

Dzi­ałanie oczyszczające:

Truskawka bogata jest w garb­niki (taniny), które wspaniale dzi­ałają anty­bak­teryjnie, ścią­ga­jąco. Poza tym zaw­iera w swoim składzie wit­a­miny z grupy B (szczegól­nie: B2 i B6), które nor­mal­izują wydzielanie sebum.

ZABIEG Z MUSEM LIMONKOWOCYTRYNOWYM

Zabieg roz­jaś­ni­a­jąco –tonizujący.

Dzi­ałanie roz­jaś­ni­a­jąco — odmładzające:

Limonka i cytryna bogate są w wit. C i AHA. Dzięki tym nieoce­nionym skład­nikom rewital­izują skórę, chronią komórki przed utle­ni­an­iem, odświeżają, łagodzą, wspo­ma­gają goje­nie, roz­jaś­ni­ają, naw­ilżają, zapo­b­ie­gają przed­w­czes­nemu starze­niu się skóry. Ide­al­nie nadają się dla cery zmęc­zonej, szarej. Zapew­ni­ają skórze młody wygląd oraz jędrną i elasty­czną skórę.

Dzi­ałanie tonizu­jąco — odświeżające:

ZABIEG Z MUSEM KAWIOROWYM

Zabieg odmładza­jąco – regenerujący.

Dzi­ałanie regeneru­jąco — odnawiające:

Kaw­ior jest źródłem wielu cen­nych skład­ników. Zaw­iera: pro­teiny, aminok­wasy, fos­folipidy, Wit. A, E, D, B, NNKT, mikro i makroele­menty (fos­for, jod, sód„ mag­nez, potas, cynk, wapń, krzem, selen). Skład­niki te sil­nie wzmac­ni­ają bari­erę lipi­d­ową skóry, zapo­b­ie­gają utra­cie wody, wzmac­ni­ają skórę, przyspieszają pro­cesy regen­er­acji i odnowy.

Dzi­ałanie przeciwzmarszczkowe:

Kaw­ior w kos­me­tyce ceniony jest przede wszys­tkim za swoje odmładza­jące właś­ci­wości. Jest bowiem sil­nym antyoksy­dan­tem, chroni skórę przed promieni­ami UV, zapo­b­iega przed­w­czes­nemu starze­niu . Wzmac­nia włókna kolagenowe, poprawia elasty­czność i sprężys­tość skóry.