wstep

BRUNO VAS­SARI JUŻ W POLSCE.

JESTEŚMY JED­NYM Z PIER­WSZYCH AUTO­RY­ZOWANYCH SALONÓW TEJ NIEZWYKŁEJ MARKI.

Bruno Vas­sari to hisz­pańska firma kos­me­ty­czna, która pro­ponuje ekskluzy­wne preparaty przez­nac­zone do pro­fesjon­al­nej pielę­gnacji twarzy i ciała. Poleca także sze­roki wach­larz bardzo skutecznych pro­duk­tów do kuracji domowych. Firma cieszy się uznaniem na całym świecie. Jej pri­o­ry­tetem jest tworze­nie nowoczes­nych recep­tur kos­me­to­log­icznych oraz innowa­cyjnych, pro­fesjon­al­nych zabiegów pielęgnacyjnych.

vitis

Vitis Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób prag­ną­cych pozbyć się cel­lulitu, szczegól­nie cel­lulitu „wod­nego”. Wskazany jest przy prob­lemach związanych z nad­miernym zatrzymy­waniem wody w orga­nizmie, wys­tępowa­niu obrzęków.

czy­taj więcej…

toscana

Wyjątkowy zabieg przez­nac­zony dla osób zma­ga­ją­cych się z ciężkim, zaawan­sowanym cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej. To odtruwa­jąca ter­apia oparta na kat­a­plazmie z błota morskiego.

Świetna jako detoks, pozwala na przyśpiesze­nie elim­i­nacji zbęd­nych pro­duk­tów przemi­any materii, poprawia mikro­cyrku­lację oraz zmniejsza uczu­cie ciężkości nóg.

czy­taj więcej…

mousse

Mouse di Mare Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób z cel­lulitem w zaawan­sowanym sta­dium (III, IV stopień). Charak­teryzuje się on widocznymi w każdej pozy­cji mikro i makro­grud­kami. Makro­grudka (tzw. „grudka cel­lulitu”) wyczuwalna pod skórą jest bardzo bolesna, szczegól­nie przy ucisku.

czy­taj więcej…

vite-vitality

Vite – Vital­ity z linii Kianty to wspani­ały zabieg uję­dr­ni­a­jąco – mod­elu­jący. To ekskluzy­wna kom­bi­nacja wielu skład­ników ( cytryna, mandarynka, winogron, glaucyna, kofeina, algisum, wodor­osty), dzięki którym nasza skóra odzyskuje świeżość, elasty­czność odpowied­nie naw­ilże­nie. To nowoczesna metoda skutecznej poprawy wyglądu skóry.Polecana szczegól­nie osobom po ciąży, odchudza­niu, wtedy, kiedy skóra traci sprężystość.

czy­taj więcej…

basillicata

Obrzęki, zmęcze­nie, ciężkość nóg to powszechne przy­padłości trapiące osoby, które prowadzą siedzący tryb życia. Drain­ing Basil­i­cata Treat­ment to specy­ficzny zabieg przez­nac­zony dla osób z prob­le­mami zatrzymy­wa­nia wody w orga­nizmie oraz zaburzeni­ami krąże­nia krwi i limfy.

czy­taj więcej…

mare-relax

Obec­nie wiele osób cierpi na bóle krę­gosłupa, mięśni. Często związane jest to z siedzą­cym trybem pracy, małą iloś­cią ruchu, zmęcze­niem oraz stre­sem. Mare — Relax Treat­ment pole­cany jest szczegól­nie dla osób mają­cych prob­lem z przykur­czami mięśni przykręgosłupowych.

czy­taj więcej…

wine-pinda

Masaż stem­plami Bruno Vas­sari opiera się na znanej tech­nice masażu indyjskiego Ajur­wedyjskiego. Ajur­weda to najs­tarsza, holisty­czna metoda relak­sacji znana na całym świecie, która wiąże się z utrzy­maniem równowagi między ciałem i duszą. Masaż stem­plami z winogron pozwala zre­lak­sować umysł, wyciszyć duszę, pozbyć się złej energii.

czy­taj więcej…

manicure

Dłonie są bardzo ekspresyjnym ele­mentem naszego ciała. Są wiz­ytówką każdego z nas, dlat­ego bardzo ważne jest utrzymy­wanie ich w czys­tości oraz odpowied­nia pielęgnacja.

Zabieg ten jest przez­nac­zony dla zniszc­zonych dłoni, których skóra wymaga regen­er­acji oraz nawilżenia.

czy­taj więcej…

body energy

To nowoczesny, bioter­miczny zabieg wyszczu­pla­jący. Pole­cany jest wszys­tkim, którzy pragną pozbyć się cel­lulitu, zre­dukować nad­miar tkanki tłuszc­zowej oraz przy­wró­cić swo­jej skórze jędrność.

czy­taj więcej…

bust

Zabieg Body Energy Bust Treat­ment przez­nac­zony dla wiotczejącej skóry biustu. W szczegól­ności pole­cany jest po karmie­niu pier­sią lub diecie odchudza­jącej. Zabieg poprawia jędrność, wygląd i ksz­tałt piersi. Zwięk­sza cyrku­lację krwi i limfy, sty­mu­luje metab­o­lizm skóry.

czy­taj więcej…

senses

Masaż Senses Bruno Vas­sari to ekskluzy­wna tech­nika relaksu, oparta na klasy­cznym masażu hawa­jskim Lomi Lomi, który charak­teryzuje się ryt­micznymi ruchami dłoni i prze­dramion. Jego głównym zadaniem jest osiąg­nię­cie har­monii między duchem i ciałem, elim­i­nacja toksyn i nagro­mad­zonego stresu.

czy­taj więcej…